Sxetika me Cioff

Sextika me mas

 

C I O FF ®

CONSEIL INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS DE FESTIVALS DE FOLKLORE ET D’ ARTS TRADITIONNELS

INTERNATIONAL COUNCIL OF ORGANIZATIONS OF FOLKLORE FESTIVALS AND FOLK ART

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Official Partner of UNESCO

CIOFF® Accredited to the UNESCO ICH - Intangible Cultural Heritage - Committee

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

C I O F F® - Η ειρήνη είναι στα χέρια μας - Cultivons la Paix - Peace is in Our Hands - Cultivemos la Paz

Το C I O F F® είναι μια Διεθνής Πολιτισμική, μη Κυβερνητική οργάνωση, (ΜΚΟ), που είναι Επίσημος Εταίρος της UNESCO. Το CIOFF ιδρύθηκε το 1970, και το χρέος του είναι η διασφάλιση, προώθηση και διάχυση του παραδοσιακού πολιτισμού και λαογραφίας.

Το C I O F F® είναι μία μη κερδοσκοπική παγκόσμια οργάνωση, που είναι Επίσημος Εταίρος της UNESCO. Το C I O F F® είναι Διαπιστευμένο από την Επιτροπή της UNESCO Ανεκτίμητης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (Official Partner of UNESCO. CIOFF® Accredited to the UNESCO ICH - Intangible Cultural Heritage - Committee). Ιδρύθηκε το 1970 στο Confolens της Γαλλίας. Τα μέλη του είναι τα εθνικά τμήματα των χωρών μελών. Αντιπροσωπεύουν τα φολκλορικά φεστιβάλ των χωρών τους, πολιτιστικούς φορείς, χορευτικά συγκροτήματα και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με οιανδήποτε μορφή λαϊκού πολιτισμού.

Οι στόχοι του είναι η φιλία μεταξύ των λαών όλου του κόσμου και η κατανόηση στο πεδίο των παραδοσιακών τεχνών και των παραδόσεων. Να υπηρετήσει τους σκοπούς της UNESCO στο τομέα του φολκλόρ. Να προωθήσει και να διαφυλάξει τις παραδοσιακές τέχνες και τις ερασιτεχνικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Να εμπλουτίσει την πολιτιστική, καλλιτεχνική και οργανωτική ποιότητα των φολκλορικών φεστιβάλ. Να ενθαρρύνει διεθνείς ανταλλαγές μεταξύ μελών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Να υπηρετήσει την ιδέα της ειρήνης μέσα από τους παραπάνω στόχους.

Κάθε πόλη που διοργανώνει φεστιβάλ, γίνεται κατ’ αρχήν χώρος συνάντησης και αλληλογνωριμίας νέων ανθρώπων με διαφορετική προέλευση και πολιτισμό και μέσα από, τη μουσική, το χορό, ήθη και έθιμα σφυρηλατούνται δεσμοί φιλίας και συνεργασίας. Μέσα σ’ ένα κόσμο που τον διακρίνει η αβεβαιότητα, μέσα σ’ ένα κόσμο που βασιλεύει η καχυποψία και οι αντιπαλότητες, οι εκδηλώσεις αυτές προάγουν την φιλία, την ειρήνη, τον αλληλοσεβασμό και την συνεργασία των λαών. Γι’ αυτό τα διεθνή φολκλορικά φεστιβάλ έχουν γίνει ένας θεσμός με κύρος και ακτινοβολία, ένα βήμα ειρηνικής συνύπαρξης, φιλίας και χαράς.

Η δομή του C.I.O.F.F. περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Εθνικά τμήματα: Χώρες - μέλη.
- Τομείς: Η ομαδοποίηση των εθνικών τμημάτων σε περιοχές ανά τον κόσμο.
- Παγκόσμια συνέδρια: Η ετήσια γενική συνέλευση και πρακτικές και μεθοδικές εκδηλώσεις.
- Εκτελεστικό Γραφείο.
Μόνιμες πενταμελής επιτροπές:
α. Νομική επιτροπή.
β. Επιτροπή φεστιβάλ.
γ. Πολιτιστική - μορφωτική επιτροπή.
δ. Οικονομική επιτροπή.

Στην πολιτιστική- μορφωτική επιτροπή ανήκουν οι υποεπιτροπές Μελέτης και Έρευνας, Παγκόσμιας Δεκαετίας για πολιτιστική ανάπτυξη. Οι μόνιμες επιτροπές είναι αιρετές και εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις που μέλη τους είναι οι πρόεδροι των εθνικών τμημάτων των κρατών - μελών.

Κάθε χρόνο το C I O F F ® επιδεικνύει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων: Την πραγματοποίηση άνω των διακοσίων διεθνών φολκλορικών φεστιβάλ. Διεθνείς ανταλλαγές μεταξύ χορευτικών συγκροτημάτων, φτάνοντας ένα αριθμό της τάξεως των 50.000 καλλιτεχνών. Μεθοδική δράση στον τομέα της λαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συνέδρια, συμπόσια και εκθέσεις. Δημοσιεύσεις: ημερολόγιο φεστιβάλ, ενημερωτικό φυλλάδιο, ετήσιες αναφορές. Εργασίες δημοσιευμένες από την μορφωτική επιτροπή. Ευρετήριο φολκλορικών περιοδικών. Μονογραφίες για τους παραδοσιακούς χορούς. Αναφορές, μελέτες, συνέδρια. Δραστηριότητα εθνικών τμημάτων και τομέων. Κανονισμοί και αναγνώριση των διεθνών φολκλορικών φεστιβάλ. Συνεργασία με διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Σήμερα μέλη του C I O F F ® είναι περίπου 80 χώρες και κάθε χρόνο γίνονται αποδεκτά 4 - 5 νέα μέλη - χώρες που η εισδοχή τους γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ( Γ.Σ. ). Η Γ.Σ. Είναι αυτή που εκλέγει τον πρόεδρο και το παγκόσμιο εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ. Σ. ). Ο σημερινός πρόεδρος είναι ο ταϊλανδέζος Dr. Udomsak Sakmungvong. Η δε θητεία του Δ. Σ. είναι τετραετής και για την καλλίτερη λειτουργία του οργάνου δεν εκλέγονται όλα τα μέλη ταυτόχρονα. Το C I O F F ® χωρίζεται σε τομείς ανάλογα με την γεωγραφική θέση της κάθε χώρας. Σε: 1. Ασίας και Ωκεανίας, 2. Νοτίου Αμερικής και Καραβαϊκής, 3. Βορείου Αμερικής, 4. Βορείου Ευρώπης, 5. Κεντρικής Ευρώπης, 6. Νοτίου Ευρώπης και η Αφρικής. Ο κάθε τομέας έχει δικό του καταστατικό - εσωτερικό κανονισμό, με δικό του τριμελές συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Μέλη αυτού του συμβουλίου μπορούν να είναι οι επίσημοι εκπρόσωποι των χωρών μετά από αρχαιρεσίες. Κάθε εθνικό τμήμα - χώρα έχει το δικό της Δ. Σ. με καταστατικό εναρμονισμένο με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του διεθνούς C I O F F ® και με την νομοθεσία της χώρας του.

Αυτή είναι η δομή του διεθνούς C I O F F ®. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα με το Ελληνικό Εθνικό τμήμα:

Το Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F ® , λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με καταστατικό που είναι σύμφωνο με τις αρχές του καταστατικού του διεθνούς C I O F F ® και με την Ελληνική νομοθεσία. Το καταστατικό αυτό έχει εγκριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Έτσι, από της 20 Ιανουαρίου 1991, το Ελληνικό τμήμα απέκτησε την πρώτη αιρετή διοίκησή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη και η διάρκεια θητείας του είναι τρία χρόνια, συνεδριάζει δε κάθε μήνα. Οι Γ. Σ. των μελών του γίνονται μία έως δύο φορές τον χρόνο. Το παρόν Δ. Σ. προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 11-11-2012 και αποτελείται από τους: Πρόεδρος: Δρ. Απόστολος Γκατζόγιας (Ιωάννινα), Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Βαλσαμίδης (Νάουσα), Γεν. Γραμματέας: Καπλάνης Ιωσηφίδης (Νέα Καρβάλη- Καβάλας), Ταμίας: Θεόδωρος Φίνος (Ιωάννινα), Μέλη Βασιλική Ιωσηφίδου (Νέα Καρβάλη- Καβάλας), Μαρία Θεολόγη ( Καρδίτσα) και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ( Κατερίνη). Πρωταρχικός σκοπός του υπήρξε η οργάνωση των διεθνών φολκλορικών φεστιβάλ στη Ελλάδα, η εγγραφή νέων μελών, φυσικών προσώπων και φορέων, που ασχολούνται με την μελέτη, διάσωση και διάδοση του Ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, καθώς επίσης και την προβολή των αρχών και στόχων του C I O F F ® στον Ελλαδικό χώρο.

Το Ελληνικό Εθνικό τμημα C I O F F ® ιδιαίτερα στοχεύει να δημιουργήσει ευκαιρίες συνάντησης μεταξύ των λαών όλου του κόσμου με την οργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και μουσικής. Να αναπτύξει στους χώρους δράσης του αισθήματα ειρήνης, φιλίας και αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους που υπηρετούν ερασιτεχνικά και επιστημονικά την λαϊκή παράδοση κάθε χώρας. Να προωθήσει και να προβάλλει τον λαϊκό πολιτισμό, επαρχιακό, τοπικό και εθνικό, διεθνώς . Να τοποθετήσει τις βάσεις μιας ενεργητικής συνεργασίας ανάμεσα στα φεστιβάλ της Ελλάδος, στους συλλόγους που διατηρούν συγκροτήματα Ελληνικών παραδοσιακών χορών, στα φεστιβάλ του εξωτερικού και στα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα άλλων χωρών, και να διευκολύνει ανταλλαγές παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων και γνώσεων. Να ενθαρρύνει την οργάνωση λαογραφικών συλλογών, μουσείων, συνεδρίων, μελετών, σχετικών πάντοτε με τις λαϊκές παραδόσεις και τις παραδοσιακές τέχνες. Να οργανώσει και να ενισχύσει διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, εκθέσεις, καθώς επίσης και να εκδίδει εθνολογικού και λαογραφικού περιεχομένου έντυπα, βιβλία, εφημερίδες. Να ηχογραφήσει δίσκους, ταινίες, βιντεοταινίες και να διαθέτει οποιοδήποτε άλλο προϊόν προηγμένης τεχνολογίας, για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F ®.

Μέχρι σήμερα το Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F ® έχει οργανώσει Διεθνή Φολκλορικά Φεστιβάλ στα Ιωάννινα, στην Κατερίνη, στην Νάουσα, στη Νέα Καρβάλη στην Αριδαία και Φεστιβάλ Πειραιώς και Νήσων. Επίσης Διεθνές παιδικό φεστιβάλ στη Καρδίτσα. Σε κάθε Φεστιβάλ συμμετέχουν κάθε χρόνο χορευτικά συγκροτήματα από 5- 8 διαφορετικές χώρες, τουλάχιστον, εκτός από τα Ελληνικά. Ενδεικτικά έχουν συμμετάσχει συγκροτήματα από 120 χώρες και πάνω από 900 συγκροτήματα.

Το Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F ® αριθμεί 7 φεστιβάλ, 45 χορευτικά συγκροτήματα, 32 πολιτιστικούς συλλόγους και 45 φυσικά πρόσωπα. Διατηρεί καλές σχέσεις με κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, Περιφέρειες και Δήμους καθώς επίσης και με πολλούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς όπως Πανεπιστήμια, Λαογραφικά μουσεία, πολιτιστικούς οργανισμούς.

Πώς γίνεται μία χώρα μέλος του C I O F F ®: Ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν;

Καταρχήν η χώρα πρέπει να είναι μέλος του Ο. Η. Ε. . Τώρα, οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί εθνικό τμήμα σε μία χώρα ( το οποίο θα είναι και το μοναδικό), είναι ότι πρέπει να διοργανώνει διεθνή φολκλορικά φεστιβάλ. Σε αυτήν τη χώρα πρέπει να συσταθεί τυπικά Δ.Σ. με μέλη που μπορούν να είναι πολιτιστικοί φορείς ή πρόσωπα που ασχολούνται με τον παραδοσιακό πολιτισμό της χώρας αυτής. Θα υποβάλουν πλήρη φάκελο με τις δραστητιότητες, την αίτηση και με το υπό έγκριση καταστατικό, στον τομέα που ανήκει η χώρα ή στον γραμματέα του διεθνούς C I O F F ® . Ο φάκελος αυτός, θα διαβιβαστεί στην συνέχεια στην νομική επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί το καταστατικό και στην συνέχεια θα κάνει εισήγηση στο διεθνές Δ. Σ. περί της εισδοχής ή όχι. Το Δ. Σ. θα συζητήσει τον φάκελο και θα τον εισαγάγει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς C I O F F ®, η οποία είναι και η μόνη υπεύθυνη για να αποφασίσει την εισδοχή. Αφού η χώρα γίνει αποδεκτή ως πλήρες μέλος, τότε το νέο μέλος δημιουργεί επίσημα το εθνικό του τμήμα, που σημαίνει έγκριση καταστατικού από την δικαστική αρχή της χώρας και αιρετό Δ.Σ. . Αυτά για το διεθνές C I O F F ®.

Κατόπιν των ανωτέρω μπορεί κανείς να αντιληφθεί τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα από την ένταξη σε ένα Διεθνή μη Κυβερνητικό Οργανισμό που ανήκει στην UNESCO. Κάθε Πολιτιστικός Φορέας ή Φυσικό Πρόσωπο που ασχολείται με οποιαδήποτε μορφή του Λαϊκού Πολιτισμού δύναται να γίνει μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος C I O F F ®, αφού υποβάλλει μέχρι τις 30 Ιουλίου, κάθε έτους, πλήρη φάκελο στην Γραμματεία, ο οποίος φάκελος θα περιέχει, καταστατικό και οτιδήποτε άλλο υλικό, όπως βιντεοκασέτες, εκδόσεις από τα οποία θα αποδεικνύεται η ενασχόληση του Φορέα με τον Λαϊκό Πολιτισμό.

Τα Φυσικά Πρόσωπα πάλι υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουλίου και Βιογραφικό στο οποίο θα επισυνάπτονται Διπλώματα, Πτυχία, Διδακτορικές Διατριβές από Ελληνικά ή Ξένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η ενασχόλησής των με τον Λαϊκό Πολιτισμό. Τα άτομα αυτά καταλαμβάνουν θέση στο Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F ® ως Ειδικού Επιστήμονα.

Επίσης Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να γίνουν δεκτά ως Μέλη και άτομα που ασχολούνται Ερασιτεχνικά με τον Λαϊκό Πολιτισμό και αυτό αποδεικνύεται με διάφορα έγγραφα ή επιστημονικές εργασίες που αφορούν τον Λαϊκό Πολιτισμό.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συζητούνται στο Δ.Σ. το οποίο εισηγείται την εισδοχή ή μη του νέου μέλους. Την τελική απόφαση δε, την παίρνει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών, στην οποία οι υπό εισδοχήν Πολιτιστικοί Φορείς ή Φυσικά Πρόσωπα υποχρεούνται να παραβρίσκονται στην Γενική Συνέλευση προκειμένου να παρουσιάσουν το έργο τους. Η απουσία από τη Γενική Συνέλευση, των υπό εισδοχή Φορέων ή Φυσικών Προσώπων, στην οποία έχουν κληθεί να παραβρίσκονται, έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή της αιτήσεως προς συζήτηση και λήψεως αποφάσεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CIOFF®

Programma ekdilwsewn

 

mousika programmata

 

© 2013 Ελληνικό Εθνικό Τμήμα C I O F F ® - Hellenic National Section C I O F F ®.  All rights reserved.